Duszpasterze akademiccy

Duszpasterstwo Akademickie „Wieczernik” sięga korzeniami roku 1970. Wówczas Ksiądz Biskup Ignacy Tokarczuk mianował pierwszego duszpasterza akademickiego, ks. Kazimierza Ryczana, późniejszego Biskupa kieleckiego (1939-2017).
W ostatnich latach posługę duszpasterską pełnili: ks. Daniel Drozd (2007-2013), ks. Grzegorz Wójcik (2013-2015), ks. Wojciech Radomski (2015-2017).
Od 2018 r. duszpasterzem akademickim jest ks. Lucjan Dyka.