Kontakt

Adres:

Duszpasterstwo Akademickie "Wieczernik"
ul. Ks. J. Jałowego 37
35-010 Rzeszów

Kontakt do duszpasterza akademickiego:
ks. Lucjan Dyka
mail: lucjandyka@wp.pl